Ærøskøbing - Opliggerleje og anvendeligt leje

I oktober måned 2012 blev JJN Consult engageret af Ærøfærgerne til at forestå projektering og udførelse af et helt nyt færgeleje, et såkaldt opliggerleje (natleje) til Ærøfærgerne med klar til besejling allerede i januar måned 2014. Beslutningen herom var at en sammenlægning af sejladsen fra Ærø til Svendborg skulle samles i Ærøkøbing, hvorved Marstal-Rudkøbing overfarten skulle nedlægges.

Denne meget korte projekteringstid med udbud og udførelse krævede meget hurtige beslutninger i projekteringsfasen i samarbejde med Ærøfærgerne.

Det blev besluttet at der skulle udføres en fast rundt molehoved for at færgen havde et fast holdepunkt samt at der blev suppleret med 2 anløbs duc d’alber bestående af lodrette stålrør forsynet med et fenderværk, som Niras havde gode erfaringer med fra andre projekter. Hertil kom etablering af en helt ny klapgrav med tilhørende forankringer, simple anstødsværker og uden anvendelse af armerede betonkonstruktioner, som ved det eksisterende færgeleje.

Et tilbudsprojekt forelå i november måned 2012 og entreprenørfirmaet Mogens Pedersen, Nyborg A/S var lavstbydende og gik straks i gang, idet alle stålspunsen til projektets gennemførelse var forud reserveret.

Der blev arbejdet hårdt igennem vinteren, der heldigvis for projektet ikke medførte forsinkelser, hvorefter færgelejet som natleje (opliggerleje) blev taget i brug 8. februar 2013.

Alle udfordringer med diverse tilladelser herunder uddybninger blev klaret med visse mindre vanskeligheder.

De tekniske løsninger ændredes undervejs, idet bygherren havde en overskydende klapgrav fra Rudkøbing, som herefter skulle indpasses som underlag i klapgraven.

Broklap fra Rudkøbing i klapgraven i opliggerlejet med duc d’alberne.

Allerede samme år i 2013 blev det undersøgt om man kunne gøre denne faste broklap bevægelig, og det lykkedes i 2014 at få dette implementeret, da man fra Rudkøbing havde alle de hydrauliske komponenter til at gøre broklappen bevægelig. Beregningsmæssigt blev dette eftervist og at det kunne udføres med visse forstærkninger på spunsvægge ved ophænget af broklappen. Herved udviklede færgelejet sig fra at være et rent opliggerleje (natleje) til at blive et supplerende færgeleje til det eksisterende.

De samlede anlægsudgifter til opliggerlejet blev på ca. 6,3 mio. kr. og efterfølgende blev udgifterne til ændring af opliggerlejet til et ”anvendeligt færgeleje” til ca. 1,5 mio. kr.