• Velkommen til
    JJN Consult.dk

    Vi rådgiver dig om havneprojekter

Velkommen til JJN Consult


JNN Consult løser rådgivningsopgaver indenfor vandbygningstekniske projekter med hovedvægten lagt på fiskeri og lystbådehavne, mindre trafikhavne og kajanlæg samt flere færgehavne, færgelejer og beddingsanlæg.

Endvidere har der i 2014-2015 været flere henvendelse om kysttekniske opgaver i forbindelse med kystbeskyttelse især på Sjællands Nordkyst.

Referencer


Refshaleøen

Betonforstøbning af stålspunsvægge.

Svendborg Havne

Flere anlægsprojekter, reparationer og nyanlæg.

Ærøskøbing

Opliggerleje med ny indretning af broklap for Ærøfærgerne.