Igangværende sager

÷ Gilleleje havn. Servicekaj for fa. Kystsikring - 2016/17
÷ Middelgrundsfortet. Bygherrerådgiver - 2015/16/17
÷ Dragør Havn. Reparation af molehoved - 2016/17
÷ Kalundborg. Kystbeskyttelse - 2016/17
÷ St. Vejle Å. Omlægning - 2017