Refshaleøens Ejendomsselskab. Betonforstøbning af stålspunsvægge

Forhistorie

I 2011 blev udført en dykkeinspektion af alle Refshaleøens kajer og bolværker i Niras regi, og her blev en del af stålspunsvæggene, der var helt gennemtærede, anset for ikke at kunne holde uden at en helt ny kaj af stålspunsjern skulle etableres. Der forelå dykkerrapporter, der viste, at på mange af kajstrækningerne var spunsvæggene gode og intakte under kote – 1,5, men over denne kote var der mange huller, der skulle tætnes inden en betonforstøbning kunne foretages.

På et møde i september måned 2014 blev JJN Consult kontaktet for at høre om dette fortsat var gældende, da et dykkerfirma fandt at det var muligt at redde en af disse meget dårlige stålspunsvægge med en betonforstøbning. Baggrunden var bl. a. at ejendomsselskabets indstilling til denne løsning var begrundet i, at man ikke regner det for sandsynligt at Refshaleøen kan udvikles i lighed med andre landarealer – som f.eks. Holmen - før om 10 eller højst 15 år.

Med dette udgangspunkt blev der udarbejdet et udbudsprojekt for i alt ca. 240 lbm kajer med betonforstøbning, hvoraf de ca. 130 lbm, bolværk var i meget ringe stand.

Projekt

Der blev indhentet 3 tilbud, hvor der ikke var den store prisforskel og arbejdet blev overdraget CGJensen A/S, med dykkerfirmaet Jørgen Schunck som underentreprenør.

Bygherren påtog sig selv at føre byggemøderne og et overordnet tilsyn med arbejdet under vand blev kontrolleret af Ingeniørdykker Jens Skovsgaard (Niras). Det var især betondæklagstykkelsen og ophæng og udførelse af offeranoder, der blev monteret under betonforstøbningen, der sluttede i kote – 1,5.

Den største udfordring af hvordan støbeformen kunne monteres på den meget hullede og gennemtærede spunsvæg i det ene havnebassin. Dette lykkedes idet der kunne etableres en midlertidig forankring langs de gennemgående kranskinner langs kajen, der var helt undermineret og uden fyld flere stedet på landsiden. Hertil kom at der kunne etableres supplerende ankerbolte fra spunsvæggen til den gennemgående betonbjælke for kranskinnerne. I projektet var der indregnet en del tætninger af huller i spunsjernene inden betonforstøbningen kunne gennemføres.

Resultat

For kajsanlæggene uden forarbejder og kajudstyr, affendringer og hammer blev arbejdet udført for ca. kr. 16-17.000 pr. lbm. Efter færdiggørelsen og hvor disse konstruktionselementer også var udført blev udgiften i alt excl. moms ca. kr. 19-20.000 pr. lbm.

For bygherren var dette en tilfredsstillende løsning, da en alternativ løsning med en helt ny spunsvæg forankret til den eksisterende vil beløbe sig til mindst kr. 40.000 pr. lbm. på denne lokalitet og baglandsforhold.

På tilsvarende kajstrækninger andre steder bør man undersøge om det er muligt at etablere en betonforstøbning som her udført.

Tidligere fandtes der andre løsninger med bl.a. en ca. 2,5m høj trækasse, der blev sænket ned i vandet, gjort tæt mod spunsvæggen og derefter pumpet tør, så vandtrykket kunne holde kassen tæt til spunsvæggen. Herefter kunne man afrense spunsvæggen og foretage en betonstøbning i tør byggegrube.

En anden metode har været anvendt med præfabrikerede betonplader (filigranplader), der efter afrensning af spunsvæggen blev monteret på en påsvejst armering som bæring umiddelbart foran spunsvæggen således at der kunne udstøbes beton mellem disse betonelementer og spunsvæggen. Her blev formen permanent, men muligheden for at kontrollere om betonudstøbningen var udført korrekt var ikke muligt overalt.

Langs de københavnske kajer er betonforstøbning som denne gennemført flere steder med stor succes, idet kajerne har vist sig at være langtidsholdbare når de løbende bliver forsynes med offeranoder og at disse bliver tilset og udskiftet periodevis. Dette gælder også for kajstrækninger, hvor spunsjernene er mere end 60-70 år gamle.