Svendborg Havne

For Svendborg havne har JJN Consult forestået flere anlægsprojekter, herunder diverse reparationer og nyanlæg siden marts måned 2013 med afslutning i 2015. Det drejer sig om følgende projekter

  • Svendborg Havn. Helges Kaj. Betonforstøbning og renovering.
  • Svendborg Havn. Den Runde Lystbådehavn. Udvidelse og renoveringer.
  • Rantzausminde Lystbådehavn. Renovering af dele Sydbassinnet.
  • Drejø Havn. Nyt østre Ledeværk m.v.
  • Skarø. Mindre renoveringsarbejder.

Efter flere udbud var entreprenørfirmaet Mogens Pedersen, Nyborg A/S lavestbydende og fik arbejderne overdraget. Firmaet blev undervejs en del af Munck gruppen og ændret til Munck, Havne & Anlæg A/S.

Helges Kaj

Den oprindelige kaj var udført i 1920 af Kampsax med betonspunspæle med betonoverbygning. En dykkerinspektion viste at selv betonspunsvæggene var intakte, men dele af overbygningen os samlingerne under DV var defekte. Projektet omfattede en supplerende betonforstøbning og med delvis ny kaj og især renovering af de gamle pullerter, der blev helt fornyet. Turbåden Helge kunne benytte kajen under reparationsarbejdets gennemførelse.

Den Runde Lystbådehavn

Urolige bølgeforhold i lystbådehavnen især som følge af Ærøfærgernes tilstedeværelse betød at man ønskede en bølgereduktion i den østlige del af lystbådehavnen. DHI foretog en numerisk modellering af færge bølgerne. DHIs anbefalinger blev fulgt under projekteringen, der omfattede en tætning og fornyelse af overbygningen af den lange mole samt etablering af en ca. 48 m ny bølgebryder. Forinden valg af planløsninger blev adskillige projektforslag gennemført i samarbejde med havneadministrationen. Endvidere omfattede projektet renovering med ny pæle/flagevægge langs den eksisterende pier og de gamle færgelejer på begge sider af pieren samt diverse nedbrydninger. Efter ibrugtagningen i foråret 2014 er der opnået en tilfredsstillende løsning med bølgero ud for bådpladserne i den østlige del af lystbådehavnen.

Rantzausminde Lystbådehavn

Projektet omfattede en opgradering af sydmolen, der havde betydelige sætninger og en tilhørende bådebro, der skulle udskiftes. Sydmolen blev forsynet med et regulært molehoved og det blev taget fornødent hensyn til de sætningsgivende aflejringer under molerne.

Drejø Havn. Nyt ledeværk mv.

Ud over et helt nyt østre ledeværk blev de eksisterende fenderkonstruktioner også helt eller delvist fornyet med supplerende tømmer og gummifendre. Det gamle ledeværk med blev fjernet og et nyt ledeværk på lodpæle blev forsynet med nye fenderskjolde. Ledeværket blev efter udførelsen i december måned 2013 forsynet med ekstra duc d’alber og skråpæle, da forudsætningerne for færgelejets besejling ikke holdt til det som var forudsat ved projektets begyndelse.